06 52 45 50 48 info@homeostase.com

Privacy verklaring

Jouw Lichaam en Geest in Dynamisch Evenwicht

Homeostase is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
Jouw gegevens worden verwerkt als jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij jouw gegevens aan ons verstrekt hebt.

Contact gegevens Homeostase

Tichelberg 15
2716 LL Zoetermeer
06 52 45 50 48

Functionaris Gegevensbescherming: Aïscha Ajoeb
Zij is bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via info@homeostase.com.

Homeostase verwerkt de volgende persoonsgegevens

Vanuit de WGBO ben ik wettelijk verplicht om een dossier van al mijn cliënten aan te leggen. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand, informatie, die jij aan mij verstrekt hebt, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en de voortgang van jouw herstel. Jouw dossier wordt 20 jaar bewaard.

Voor de juiste behandeling is het soms noodzakelijk dat ik intercollegiaal overleg voer (bijvoorbeeld met jouw huisarts). Deze informatie wordt in jouw dossier opgenomen. Intercollegiaal overleg vindt alleen plaats na expliciete toestemming van jou.

Waarborging privacy

Jouw privacy waarborg ik zoveel als mogelijk door:

 • de enige te zijn, die toegang heeft tot jouw gegevens. Wettelijk ben ik gehouden aan het beroepsgeheim;
 • zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;
 • onbevoegden geen toegang te geven tot jouw gegevens.
Jouw gegevens kunnen gebruikt worden:
 • om andere zorgverleners te informeren. Bijvoorbeeld na afronding van de therapie (huisarts) of bij verwijzing naar een andere zorgverlener;
 • door een waarnemer tijdens mijn afwezigheid;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • voor de financiële administratie om een factuur op te stellen.

Gebruik van jouw gegevens vindt alleen plaats na jouw expliciete toestemming!

Privacy op de factuur

Om de kosten te kunnen declareren, worden de volgende gegevens op de factuur vermeld:

 • Naam, adres, woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Omschrijving van de behandeling;
 • Datum van de behandeling;
 • Kosten van de behandeling.
Cookiebeleid

Homeostase gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Homeostase gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.